FAQ

Co BIM ma wspólnego z cyfryzacją nieruchomości?

BIM to skrót od Building Information Modeling. Odnosi się do metody wirtualnego mapowania budynków ze wszystkimi istotnymi informacjami na przestrzeni całego ich cyklu życia. W nowoczesnych projektach budowlanych obiekt jest najpierw tworzony w przestrzeni wirtualnej za pomocą oprogramowania i to na długo przed położeniem pierwszego kamienia węgielnego. Dzięki modelowi BIM można już na wczesnym etapie sprawdzić, czy projekt jest możliwy do realizacji, ale także czy jego wykonanie jest ekonomiczne. Obejmuje to planowanie konstrukcji, czasu, materiałów i kosztów.

Z jaką dokładnością/tolerancją tworzone są plany?

Standardowy pomiar i tworzenie planu wykonujemy z dokładnością ok. 8mm (<1cm).
W razie potrzeby możemy zwiększyć dokładność do około 3-5 mm. Zwiększa to tylko ilość danych ze skanera 3D (skanowanie laserowe), które przesyłamy do Ciebie (bez dodatkowych opłat).

Czy rzuty pięter zawierają informacje o wysokości i szerokości drzwi oraz okien?

Wszystkie wymiary okien i drzwi są mierzone i przedstawione na planach pięter.

Co rozumiemy przez BIM?

Modelowanie budynku w cyfrowej wersji 3D uzupełnione o wszelkie niezbędne informacje. Utworzony tak model daje możliwość współdzielenia pracy architektom i konstruktorom gwarantując, że zawsze pracują na aktualnej wersji projektu na przestrzeni całego cyklu. Tworzony w ten sposób projekt upraszcza komunikację między inżynierami a inwestorem.

Czy rysunki są tworzone w 2D?

Domyślnie zakłada się tworzenie planów 2D. Jeśli pożądany jest również model 3D (modele budynków 3D), można go oczywiście dodać do oferty. Zaletą modelu 3D byłoby przyszłe utrzymanie wszystkich zmian w cyfrowym modelu budynku (BIM).